Bữa ăn trong Ngôi trường hạnh phúc ICP

Các bữa ăn tại trường đóng một vai trò chính trong sự phát triển của trẻ nhỏ giúp trẻ nâng…

Thực đơn tháng 9/2022

I/ Thực đơn tuần 1-2 tháng 9 khối Nest II/ Thực đơn tuần 1-2 tháng 9 khối Casa

Thực đơn tháng 07/2022

I. Thực đơn tuần 1 + 2 tháng 07 I. Thực đơn tuần 3 + 4 tháng 07

Thực đơn tháng 06/2022

I. Thực đơn tuần 1 + 2 tháng 06 I. Thực đơn tuần 3 + 4 tháng 06   ,. …

Thực đơn tháng 05/2022

I. Thực đơn tuần 1 + 2 tháng 05 khối Nest II. Thực đơn tuần 1 + 2 tháng 05…

Thực đơn tháng 04/2022

I. Thực đơn tuần 1 + 2 tháng 04 khối Nest II. Thực đơn tuần 1 + 2 tháng 04…

Thực đơn tháng 02/2022

I. Thực đơn tuần 2 + 3 tháng 02 khối Nest I. Thực đơn tuần 2 + 3 tháng 02…

Thực đơn tháng 01/2022

I. Thực đơn tuần 1 + 2 tháng 01

Thực đơn tháng 12/2021

I. Thực đơn tuần 3 + 4 tháng 12 II. Thực đơn tuần 5 tháng 12

Thực đơn tháng 11/2021

I. Thực đơn tuần 1 tháng 11 2. Thực đơn tuần 02 & 03 tháng 11 3. Thực đơn tuần…
1900561216