LỄ RA QUÂN HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2023

NGÀY THỨ 7 Ý NGHĨA - LỄ RA QUÂN HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2023  Sáng hôm nay tại khuôn viên…