Thời gian biểu và bài học của khối Casa- Potential tuần 4 tháng 10

LỊCH HỌC VÀ BÀI HỌC CỦA KHỐI KHỐI POTENTIAL TUẦN 3 THÁNG 10 Từ ngày 25.10 đến 29.10 I. Bài…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa – Potential tuần 3 tháng 10

LỊCH HỌC VÀ BÀI HỌC CỦA KHỐI KHỐI CASA – POTENTIAL TUẦN 3 THÁNG 10 Từ ngày 18.10 đến 22.10…

Thời gian biểu và bài học của khối Happy – tuần 1 tháng 10

LỊCH HỌC VÀ BÀI HỌC CỦA KHỐI KHỐI HAPPY TUẦN 1 THÁNG 10 Từ ngày 4.10 đến 8.10 I. Lịch…

Thời gian biểu và bài học của khối Happy – tuần 5 tháng 9

LỊCH HỌC VÀ BÀI HỌC CỦA KHỐI KHỐI HAPPY TUẦN 5 THÁNG 9 Từ ngày 27.9 đến 1.10 1. Thời…
1900561216