Trường mầm non Quốc tế ICP tuyển dụng giáo viên

Vị trí     tuyển dụng: Giáo viên: Giáo viên mầm non; Montessori; Ngoại ngữ. Giáo viên dạy các môn năng khiếu: Bơi lội, nhạc họa. Số lượng: 5 Địa điểm…