Ballet / Aerobic Class

Ballet/ Aerobic là một môn thể thao, do đó nó giúp cho trẻ phát triển về mặt thể chất. Việc…

Taekwondo class

Taekwondo chú trọng giảng dạy các nguyên tắc cơ bản về võ đạo, về quy tắc ứng xử trong đời…

Swimming class

Bơi là kĩ năng sinh tồn mà trẻ cần được trang bị. Do đó, tại Neverland Kindergarten chúng tôi thiết…
1900561216