Ballet / Aerobic Class

Ballet/ Aerobic là một môn thể thao, do đó nó giúp cho trẻ phát triển về mặt thể chất. Việc giữ thăng bằng, phối hợp tay chân và cử động của trẻ là những biểu hiện của tâm vận động, một trong năm chức năng quan trọng của não bộ

1900561216